Gillet Gamla Gefle

Nyheter

Johnny´s skrivbord
  • Träskulpturer av Johnny
  • Verkstaden
  • Svarven
  • Inner gården
  • Privata bostaden
  • Johnny visar södersöndags besöker svarvning

19/6, 2012: Bli vän med Johnny Mattsson

Bli vän med Johnny Mattsson - lär känna hans verk och upplev hans arbetsmiljö!

 

Johnny Mattsson, trätäljare i världsklass

Den här pojken blir inte gammal, sa doktorn om sågverksarbetaren Per Johan Mattssons son Johnny, född 1906 och som tvååring drabbad av barnförlamning. Men Johnny var seg. Han växte upp i Bomhus bland träspånen i den skidverkstad som fadern hade i köket och blev en självlärd träkonstnär. 1959 flyttade han – med sin familj och sin verkstad – in i en av de upprustade träkåkarna i Gamla Gefle, en skeppargård som är belagd sedan 1615. Han hade dessförinnan sålt sina bruks- och prydnadsföremål av trä i en butik på Södra Kungsgatan.

Johnny formgav och täljde båtar, kåsor, ölgäss, madonnor, sjöjungfrur m m i trä som behandlats så det blivit silkeslent. Han gjorde också skulpturer i olika material och arbetade i glas för Reijmyre glasbruk. Dessutom blev han en drivande kraft i en lokal konstnärsgrupp, Söderbröderna, spelade dragspel, sjöng, diktade och skrev kåserier.

Museichefen och grannen Philibert Humbla såg hans talang och arrangerade den första utställningen med hans verk. Det blev med tiden över 30 utställningar, plus medverkan i många samlingsutställningar. Hans alster såldes bl a i USA och Sydamerika och efterfrågades i stora kvantiteter, men Johnny ville inte massproducera. Bland hans utmärkelser var en silvermedalj vid Gävleutställningen 1946, Gefle Dagblads kulturpris 1962 och Gävle stads kulturpris 1965.

Sedan Johnny gått bort 1970, höll hans änka Sonja i 30 år inte bara hans verkstad och arbetsrum utan även hela bostaden öppen för turistgrupper och enskilda personer från hela världen. Det rörde sig om ca tusen besökare per år. Allt står kvar i det skick som det hade under Johnnys och Sonjas tid.

 

Ett av stadens äldsta hus

De små trästäderna i södra Norrland brann och byggdes upp igen. De mest burgna, med blomstrande handel och sjöfart, återuppfördes i sten. Sundsvall är paradexemplet. Gävle blev delvis en stenstad efter stadsbranden 1869. Men branden begränsades av Gavleån. Söder om ån blev den låga träbebyggelsen och det oregelbundna och kullerstensbelagda gatunätet kvar. Nästa stora hot mot området var 1950-talets saneringstänkande. Den gyttriga kåkstaden på Söder ansågs förfallen och rivningsmogen. Grävskoporna gjorde pinnved av kvarteren runt residenset men hejdades inför området söder om länsmuseet och stadsbiblioteket – den folkliga opinionen mot rivningarna hade blivit för massiv. Aktiva i detta sammanhang var konstnärerna, som såg och försvarade skönheten i de gamla kvarteren. Johnny Mattsson stod i främsta ledet.

Av det som blev kvar, dagens Gamla Gefle, behöll staden ca 15 fastigheter, moderniserade dem och hyrde ut dem till lokala konstnärer och konsthantverkare. Huset i hörnet av Västra Islandsgatan och Rettigsgatan, med välbevarat portlider och en innergård, erbjöds Johnny Mattsson. Garvare och sjöfolk har bott här, och en skeppsjournal från 1840-talet har hittats som ”tapet” i en garderob.  Norra delen av fastigheten upptas av Johnny Mattssons bevarade verkstad och hans tidigare arbetsrum, nu minnesrum, båda fyllda av material av och om honom.

Foto: Fotograf Per-Erik Jäderberg

Johnny Mattssons vänner nås via:

Per Mattsson, 026-62 73 54, permgl4@msn.com
Birgitta Bohlund, 026-61 00 50

Johnny Mattssongården drivs ideellt av sällskapet Johnny Mattssons vänner. Välkommen som medlem!

Sommaren 2012 hålls gården öppen mellan 13 juni och 11 augusti, onsdagar och lördagar kl 13 - 15. Undantag: 23 juni och 7 juli. Entré 20 kr.